Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 14

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

-
Винаги изваждайте щепсела на
самобръсначката от контакта, преди да я
миете под течаща вода.
-
Уредът съответства на международно
одобрената нормативна уредба за безопасност
IEC и може да се почиства безопасно под
чешмата.
Внимавайте с горещата вода. Винаги
проверявайте дали водата не е прекалено
гореща, за да предпазите ръцете си от изгаряне.
-
Тази миеща се самобръсначка не е подходяща
за бръснене под душа.
-
Не потапяйте самобръсначката във вода.
-
От захранващия куплунг отдолу на уреда може
да протече вода, когато го изплаквате. Това
е нормално и не е опасно, тъй като цялата
електроника е затворена в капсулован силов
блок вътре в самобръсначката.
-
Ниво на шума: Lc= 59 dB[A]
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички
стандарти по отношение на електромагнитните
излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и
съобразно напътствията в Ръководството, уредът
е безопасен за използване според наличните
досега научни факти.
зареждане
Проверете дали уредът е изключен, преди да
започнете да го зареждате.
Зареждането е с продължителност най-малко 8
часа.
Български
16