Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 140

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

5
Holiacu jednotku znovu otvorte a nechajte celé
zariadenie riadne osušiť.
Komoru na chĺpky môžete vyčistiť aj bez vody,
pomocou priloženej kefky.
každých šesť mesiacov: holiace hlavy
1
Otvorte holiacu jednotku, zámkom otočte
proti smeru pohybu hodinových ručičiek (1) a
vyberte prítlačný rám (2).
2
Rezače a zdvíhače očistite dodanou kefkou.
Nečistite viac ako jeden rezač a zdvíhač súčasne,
nakoľko tvoria sadu. Ak ich omylom pomiešate, môže
trvať niekoľko týždňov, kým opäť dosiahnu optimálny
výkon.
3
Holiace hlavy vložte späť do holiacej jednotky.
Prítlačný rám vložte späť do holiacej jednotky
a zámkom otočte v smere pohybu hodinových
ručičiek.
4
Zatvorte holiacu jednotku.
Zastrihávač
Zastrihávač očistite po každom použití.
1
Holiaci strojček vypnite, adaptér odpojte zo
siete a koncovku z holiaceho strojčeka.
slovEnsky
142