Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 141

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

2
Zastrihávač očistite pomocou priloženej kefky.
3
Každých šesť mesiacov namažte zúbky
zastrihávača kvapkou oleja na šijacie stroje.
odkladanie
,
Na holiaci strojček nasaďte ochranný kryt, aby
ste zabránili poškodeniu holiacich hláv.
výmena
,
Aby ste dosiahli optimálne výsledky holenia,
vymeňte raz za dva roky holiace hlavy.
Poškodené alebo opotrebované holiace hlavy
nahraďte jedine holiacimi hlavami Philips HQ8.
Poznámka: Aby ste dosahovali optimálne výsledky
holenia, nepomiešajte rezače a zdvíhače.
1
Holiaci strojček vypnite, adaptér odpojte zo
siete a koncovku z holiaceho strojčeka.
2
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte holiacu
jednotku.
slovEnsky
143