Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 142

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

3
Zámkom otočte proti smeru pohybu
hodinových ručičiek (1) a vyberte prítlačný rám
(2).
4
Vyberte holiace hlavy a namiesto nich vložte
do holiacej jednotky nové. Prítlačný rám vložte
späť do holiacej jednotky a zámkom otočte v
smere pohybu hodinových ručičiek.
Dbajte, aby výčnelky holiacich hláv zapadli presne
do zodpovedajúcich otvorov.
5
Zatvorte holiacu jednotku.
Príslušenstvo
K dispozícii máte nasledujúce príslušenstvo:
-
Adaptér HQ8500/HQ8000.
-
Holiace hlavy Philips HQ8.
-
Sprej na čistenie holiacich hláv Philips HQ110.
-
Kábel na pripojenie v aute HQ8010.
Životné prostredie
-
Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte
spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli
recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho
zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.
odstraňovanie batérie
Zabudovaná dobíjateľná lítium-iónová (Li-ion)
batéria obsahuje látky, ktoré môžu znečistiť
slovEnsky
144