Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 143

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

životné prostredie. Pred likvidáciou zariadenia a
jeho odovzdaním na mieste oficiálneho zberu
batériu vždy vyberte. Batériu odovzdajte na mieste
oficiálneho zberu. Ak máte problémy s vybratím
batérie, zariadenie môžete zaniesť do Servisného
centra spoločnosti Philips, kde batériu vyberú a
odstránia spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné
prostredie.
Batériu odstráňte, len ak je úplne vybitá.
1
Adaptér odpojte zo siete a kábel z holiaceho
strojčeka.
2
Nechajte holiaci strojček v prevádzke dovtedy,
až kým sa nezastaví, odskrutkujte dve skrutky v
komôrke na chĺpky a vyberte ju.
3
Odskrutkujte dve skrutky na zadnej strane
holiaceho strojčeka a vyberte zadný panel
puzdra.
4
Z utesnenej pohonnej jednotky vytiahnete
bočné panely.
5
Odskrutkujte tri skrutky z utesnenej pohonnej
jednotky.
slovEnsky
145