Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 144

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

6
Pomocou skrutkovača vyberte zadný panel
utesnenej pohonnej jednotky.
7
Vyberte batériu.
Dajte pozor, hrany batérie sú veľmi ostré.
Akonáhle vyberiete batériu, holiaci strojček už
nepripájajte do siete.
Záruka a servis
Ak potrebujete servis, informácie alebo máte
problém, navštívte webovú stránku spoločnosti
Philips,
www.philips.com
, alebo sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska
nájdete v priloženom celosvetovo platnom
záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko
nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu
výrobkov Philips.
obmedzenia záruky
Na holiace hlavy (rezače a zdvíhače) sa nevzťahujú
podmienky medzinárodnej záruky, lebo podliehajú
opotrebeniu.
riešenie problémov
1
Znížená účinnosť holenia.
Príčina 1: holiace hlavy sú znečistené. Holiaci strojček
ste vodou opláchli nedostatočne alebo voda nebola
počas oplachovania dostatočne teplá.
,
Riadne očistite holiaci strojček a až potom
pokračujte v holení. Pozrite si kapitolu “Čistenie
a údržba”.
Príčina 2: dlhé chlpy zavadzajú holiacim hlavám.
slovEnsky
146