Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 145

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

,
Rezače a zdvíhače očistite dodanou kefkou.
Pozrite si kapitolu “Čistenie a údržba”, časť
“Každých šesť mesiacov: holiace hlavy”.
Príčina 3: holiace hlavy sú poškodené alebo
opotrebované.
,
Vymeňte holiace hlavy. Pozrite si kapitolu
“Výmena”.
2
Po stlačení vypínača holiaci strojček nepracuje.
Príčina 1: batéria je vybitá.
,
Dobite batériu. Pozrite si kapitolu “Nabíjanie”.
Príčina 2: holiaci strojček nie je pripojený do siete.
,
Adaptér pripojte do siete.
3
Holiaca jednotka sa odpojila od strojčeka.
Holiacu jednotku ste vložili nesprávne do zariadenia.
,
Ak sa holiaca jednotka odpojí od tela strojčeka,
môžete ju jednoducho vrátiť späť tak, že
zasuniete jej záves do otvoru v okraji komôrky
na chĺpky a zatlačíte ju dnu, aby zapadla na svoje
miesto (“kliknutie”).
slovEnsky
147