Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 146

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

148
uvod
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!
Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi
Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/
welcome.
Pomembno
Pred uporabo aparata natančno preberite
uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo
uporabo.
-
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci
in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
-
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
-
Uporabljajte le priloženi omrežni vtikač.
-
Omrežni vtikač s pretvornikom pretvori omrežno
napetost 100-240 voltov na nenevarno nizko
napetost, nižjo od 24 voltov.
-
V omrežnem vtikaču je vgrajen transformator.
Odstranitev in zamenjava vtikača z drugim nista
dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
-
Ne uporabljajte poškodovanega omrežnega
vtikača.
-
Če je omrežni vtikač poškodovan, ga zamenjajte le
z originalnim nadomestnim delom, da se izognete
nevarnosti.
-
Pazite, da omrežnega vtikača ne zmočite.
-
Brivnik polnite in hranite pri temperaturah med 5
°C in 35 °C.
-
Pred spiranjem pod tekočo vodo brivnik vedno
izključite iz električnega omrežja.
slovEnšČina