Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 148

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

oznake polnjenja
Polnjenje
,
Ko začnete s polnjenjem praznega brivnika,
indikator polnjenja zasveti.
Baterija napolnjena
,
Ko je baterija napolnjena, začne indikator
polnjenja utripati.
Ko izključite brivnik, indikator polnjenja ugasne.
Čas britja brez priklopa na električno
omrežje
Po polnjenju je mogoče brivnik uporabljati do 35
minut.
Polnjenje aparata
Aparat napolnite, ko se motor zaustavi ali začne
delovati počasneje.
1
Vtikač aparata vstavite v brivnik.
2
Omrežni vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.
3
Ko je baterija polna, izvlecite omrežni vtikač iz
omrežne vtičnice in vtikač aparata iz brivnika.
uporaba aparata
Britje
1
Za vklop brivnika pritisnite gumb za vklop/
izklop.
Indikatorji napajanja označujejo, da motor deluje.
slovEnšČina
150