Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 15

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Можете да се бръснете и без да зареждате,
като свържете самобръсначката директно към
мрежата.
индикации за зареждане
зареждане
,
При започване на зареждането на празната
самобръсначка светва светлинният индикатор
за зареждане.
напълно заредена батерия
,
Когато батерията се зареди напълно,
индикаторът за зареждане започва да мига.
Когато изключите самобръсначката, индикаторът
за зареждане изгасва.
Време за бръснене без кабел
След зареждане самобръсначката може да се
използва за бръснене на батерия в продължение
на 35 минути.
зареждане на уреда
Зареждайте уреда, когато моторът спре или
започне да се върти по-бавно.
1
Включете щекера на уреда в гнездото му.
2
Включете щепсела за захранване в контакт.
3
След като батерията се зареди докрай,
извадете щепсела на захранващия кабел от
контакта и щекера на уреда от гнездото му.
Български
17