Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 154

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

4
Stranski plošči odstranite tako, da ju potegnete
z napajalne enote.
5
Odvijte tri vijake v motorni enoti.
6
Z izvijačem odstranite hrbtno ploščo napajalne
enote.
7
Odstranite baterijo.
Previdno, baterijski kontakti so zelo ostri.
Ko ste baterijo odstranili iz aparata, le-tega ne
priklapljajte več na električno omrežje.
garancija in servis
Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite
Philipsovo spletno stran na naslovu
www.philips.com
ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč
uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko
najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v
vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
Philipsovega prodajalca.
garancijske omejitve
Mednarodna garancija ne pokriva brivnih glav (rezil
in ležišč), ker se obrabljajo.
slovEnšČina
156