Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 157

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

-
Ovaj aparat je usklađen sa internacionalno
priznatim IEC pravilnikom o bezbednosti i može
bezbedno da se čisti pod mlazom vode.
Pazite sa vrućom vodom. Uvek proverite da voda ne
bude prevruća da biste izbegli opekotine na rukama.
-
Ovaj aparat za brijanje koji može da se pere nije
pogodan za brijanje pod tušem.
-
Ne uranjajte aparat za brijanje u vodu.
-
Kada ispirete aparat, iz utičnice pri dnu aparata
može da procuri voda. To je normalno i nije
opasno, jer je sva elektronika zatvorena u
zapečaćenoj jedinici za napajanje unutar aparata.
-
Jačina buke: Lc = 59 dB(A)
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima
u vezi sa elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se
aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa
uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan
za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas
dostupni.
Punjenje
Pre početka punjenja, proverite da li je aparat
isključen.
Punjenje traje najmanje 8 sati.
Ovim aparatom možete da se brijete i bez
prethodnog punjenja, ali tada morate da ga priključite
na električnu mrežu.
srPski
159