Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 158

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

oznake punjenja
Punjenje
,
Kada počnete da punite prazan aparat za brijanje,
upaliće se kontrolna lampica.
Puna baterija
,
Kada se baterija napuni do kraja, lampica za
punjenje počinje da treperi.
Kada isključite napajanje aparata, kontrolna lampica
se gasi.
vreme bežičnog brijanja
Nakon punjenja, aparat možete da koristite do 35
minuta bez priključivanja na napajanje.
Punjenje aparata
Aparat punite kada se motor zaustavi ili počne da
radi sporije.
1
Priključite utikač uređaja na aparat za brijanje.
2
Uključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.
3
Kada se baterija do kraja napuni, isključite
adapter za napajanje iz utičnice i izvadite utikač
iz aparata za brijanje.
upotreba aparata
Brijanje
1
Pritisnite jednom dugme za uključivanje/
isključivanje da biste uključili aparat.
Lampice za napajanje se pale, što znači da motor
radi.
srPski
160