Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 159

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

2
Pravolinijskim i kružnim pokretima brzo
prelazite glavama za brijanje preko kože lica.
-
Najbolji rezultati postižu se kod brijanja suvog lica.
-
Vašoj koži će možda trebati 2 do 3 sedmice da se
navikne na Philips sistem brijanja.
3
Pritisnite jednom dugme za uključivanje/
isključivanje da biste isključili aparat.
Lampice za napajanje se gase.
4
Očistite aparat za brijanje (vidi poglavlje
‘Čišćenje i održavanje’).
5
Posle svake upotrebe na aparat za brijanje
stavite zaštitnu navlaku da biste sprečili kvarove
glava za brijanje.
Podrezivanje
Za oblikovanje zalizaka i brkova.
1
Otvorite trimer gurajući klizač prema dole.
Trimer možete da uključite i dok motor radi.
2
Zatvorite trimer (‘klik’).
Čišćenje i održavanje
Redovno čišćenje garantuje bolje rezultate brijanja.
srPski
161