Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 16

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

използване на уреда
Бръснене
1
Натиснете еднократно бутона вкл./изкл., за
да включите самобръсначката.
Светва индикаторът за включен уред, за да
покаже, че моторът работи.
2
Движете бръснещите глави бързо по кожата
си, като правите праволинейни и кръгови
движения.
-
Най-добри резултати се получават при
бръснене на суха кожа.
-
На кожата ви може би ще са необходими 2
или 3 седмици, за да свикне със системата за
бръснене Philips.
3
Натиснете еднократно бутона вкл./изкл., за
да изключите самобръсначката.
Индикаторът за включен уред изгасва.
4
Почистете самобръсначката (вж. раздел
“Почистване и поддръжка”).
5
За да избегнете повреди на бръснещите
глави, поставяйте обратно предпазната
капачка след всяка употреба на
самобръсначката.
Подстригване
За оформяне на бакенбарди и мустаци.
1
Отворете ножчето за бакенбарди за
подстригване чрез избутване на плъзгача
надолу.
Ножчето може да бъде задействано, докато
електромоторът работи.
Български
18