Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 162

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

2
Trimer čistite četkom koja se nalazi u
kompletu.
3
Svakih šest meseci podmažite zupce trimera
jednom kapi ulja za šivaću mašinu.
odlaganje
,
Stavite zaštitnu navlaku na aparat da biste sprečili
kvarove glava za brijanje.
Zamena delova
,
Radi optimalnih rezultata brijanja zamenite glave
za brijanje svake dve godine.
Oštećene ili istrošene glave za brijanje zamenite
samo glavama za brijanje HQ8 Philips.
Napomena: Da biste postigli zagarantovan optimalni
rezultat brijanja, pazite da ne pomešate rezače i
štitnike.
1
Isključite aparat, isključite adapter za napajanje
iz zidne utičnice i utikač uređaja iz aparata.
2
Pritisnite dugme za oslobađanje i otvorite
jedinicu za brijanje.
srPski
164