Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 163

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

3
Okrenite bravu u pravcu suprotnom od
kazaljke na satu (1) i izvadite granični okvir (2).
4
Izvadite glave za brijanje i stavite nove u
jedinicu za brijanje. Vratite granični okvir u
jedinicu za brijanje i okrenite bravu u pravcu
kazaljke na satu.
Proverite da li su istureni delovi glava za brijanje
bezbedno smešteni u žlebove.
5
Zatvorite jedinicu za brijanje.
Dodatna oprema
Na raspolaganju su sledeći dodaci:
-
HQ8500/HQ8000 adapter za napajanje
-
Philips glave za brijanje HQ8.
-
Sprej za čišćenje glava za brijanje HQ110 Philips.
-
Kabl za automobil HQ8010.
Zaštita okoline
-
Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte
da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na
zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako
ćete doprineti zaštiti okoline.
odlaganje baterije
Ugrađena punjiva litijum-jonska (Li-ion) baterija
sadrži supstance koje mogu da zagade okolinu. Uvek
srPski
165