Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 164

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

uklonite bateriju pre nego što bacite aparat i predate
ga na službenom odlagalištu. Baterije odlažite na
službenom mestu za odlaganje baterija. Ako imate
problema sa uklanjanjem baterije, aparat možete da
odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra
će ukloniti bateriju i odložiti je tako da ne zagađuje
okolinu.
Uklonite bateriju samo kada je potpuno prazna.
1
Uklonite adapter za napajanje iz zidne utičnice i
izvadite utikač iz aparata.
2
Ostavite aparat za brijanje da radi dok se
ne zaustavi, odvrnite zavrtnje na komori za
prikupljanje dlaka i izvadite je.
3
Odvijte dva vijka na zadnjoj strani aparata za
brijanje i odvojite zadnju ploču kućišta.
4
Uklonite ploče sa obe strane aparata
izvlačenjem iz zapečaćene jedinice za napajanje.
5
Odvijte tri vijka na zapečaćenoj jedinici za
napajanje.
srPski
166