Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 165

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

6
Uklonite zadnju ploču zapečaćene jedinice za
napajanje pomoću odvijača.
7
Uklonite bateriju.
Budite oprezni, strane baterije su vrlo oštre.
Nakon uklanjanja baterije nikada nemojte da
priključujete aparat na električnu mrežu.
garancija i servis
Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate
problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Philips
na adresi
www.philips.com
ili se obratite u centar
za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj
zemlji (broj telefona pronađite u međunarodnom
garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji
predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.
ograničenja garancije
Glave za brijanje (rezači i štitnici) nisu obuhvaćene
uslovima međunarodne garancije jer su podložne
habanju.
rešavanje problema
1
Smanjen efekat brijanja.
Uzrok 1: glave za brijanje su prljave. Aparat za
brijanje nije dovoljno dugo ispiran ili upotrebljena
voda nije bila dovoljno vrela.
,
Pre nego što nastavite sa brijanjem dobro
očistite aparat. Vidi poglavlje ‘Čišćenje i
održavanje’.
Uzrok 2: duge dlake smetaju glavama za brijanje.
,
Očistite rezače i štitnike četkom koja se nalazi
u kompletu. Vidi poglavlje ‘Čišćenje i održavanje’,
deo ‘Svakih šest meseci: glave za brijanje’.
srPski
167