Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 166

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Uzrok 3: glave za brijanje su oštećene ili istrošene.
,
Zamenite glave za brijanje: Vidi poglavlje ‘Zamena
delova’.
2
Aparat ne radi kada se pritisne taster on/off
(uključeno/isključeno).
Uzrok 1: baterija je prazna.
,
Napunite bateriju. Vidi poglavlje ‘Punjenje’.
Uzrok 2: aparat nije priključen na električnu mrežu.
,
Uključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.
3
Jedinica za brijanje se odvojila od aparata.
Jedinica za brijanje nije ispravno postavljena.
,
Ako se jedinica za brijanje odvoji od aparata,
možete je vratiti na jednostavan način,
stavljanjem kukice u žleb na rubu komore za
prikupljanje dlaka, gurajući je prema dole sve dok
ne legne na svoje mesto (‘klik’).
srPski
168