Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 17

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

2
Затворете машинката за подстригване (с
щракване).
Почистване и поддръжка
Редовното почистване гарантира по-ефикасно
бръснене.
Внимавайте с горещата вода. Винаги
проверявайте дали водата не е прекалено
гореща, за да предпазите ръцете си от изгаряне.
Забележка: От захранващия куплунг отдолу
на уреда може да протече вода, когато го
изплаквате. Това е нормално и не е опасно.
Всеки ден: бръснещ блок и отделение за
косми
1
Изключете самобръсначката, извадете
зареждащия щепсел от контакта и извадете
щекера на уреда от самобръсначката.
2
Натиснете бутона за освобождаване, за да
отворите бръснещия блок.
3
Почистете бръснещия блок и отделението
за косми, като ги плакнете известно време с
гореща течаща вода.
Български
19