Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 18

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

,
Почиствайте старателно бръснещия блок
както от външната, така и от вътрешната
страна.
4
Затворете бръснещия блок и изтръскайте
излишната вода.
Никога не подсушавайте бръснещия блок с
кърпа за баня или хартиени салфетки, защото
това може да повреди бръснещите глави.
5
Отворете пак бръснещия блок и го оставете
отворен, за да може уредът напълно да
изсъхне.
Отделението за косми можете да почиствате и
без вода, като използвате предоставената четка.
на всеки шест месеца: бръснещи глави
1
Отворете бръснещия блок, завъртете
ограничителя обратно на часовниковата
стрелка (1) и свалете задържащата рамка (2).
2
Почистете ножовете и предпазителите с
включената в комплекта четчица.
Почиствайте ножовете и предпазителите само
един по един, тъй като те са в комплекти по
двойки. Ако случайно объркате ножовете и
предпазителите, може да са необходими няколко
седмици за възстановяване на оптималната
работа при бръснене.
Български
20