Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 19

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

3
Поставете бръснещите глави обратно на
мястото им в бръснещия блок. Върнете
задържащата рамка в бръснещия блок и
завъртете ограничителя по часовниковата
стрелка.
4
Затворете бръснещия блок.
Машинка за подстригване
Почиствайте машинката за подстригване след
всяка употреба.
1
Изключете самобръсначката, извадете
зареждащия щепсел от контакта и извадете
щекера на уреда от самобръсначката.
2
Почистете машинката за подстригване с
приложената четка.
3
Смазвайте зъбците на машинката за
подстригване с капка фино машинно масло
на всеки шест месеца.
съхранение
,
Поставете предпазната капачка, за да
избегнете повреди на бръснещите глави.
Български
21