Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 20

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

замяна
,
Сменяйте бръснещите глави на всеки две
години, за да постигнете оптимални резултати
при бръснене.
Заменяйте повредените или износени бръснещи
глави само с глави HQ8 Philips.
Забележка: Не разбърквайте ножовете и
предпазителите, за да осигурите максимална
ефективност на бръсненето.
1
Изключете самобръсначката, извадете
зареждащия щепсел от контакта и извадете
щекера на уреда от самобръсначката.
2
Натиснете бутона за освобождаване, за да
отворите бръснещия блок.
3
Завъртете ограничителя обратно на
часовниковата стрелка (1) и свалете
задържащата рамка (2).
4
Извадете бръснещите глави и поставете
новите в бръснещия блок. Върнете
задържащата рамка на местото й в
бръснещия блок и завъртете ограничителя
по часовниковата стрелка.
Проверете дали удълженията на бръснещите
глави пасват точно в прорезите.
5
Затворете бръснещия блок.
аксесоари
Предлагат се следните принадлежности:
-
Захранващ щепсел HQ8500/HQ8000
-
Бръснещи глави HQ8 Philips.
-
Спрей за почистване на бръснещи глави
HQ110 Philips.
Български
22