Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 21

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

-
Автомобилен кабел HQ8010.
Опазване на околната среда
-
След края на срока на експлоатация на уреда
не го изхвърляйте заедно с нормалните битови
отпадъци, а го предайте в официален пункт за
събиране, където да бъде рециклиран. По този
начин вие помагате за опазването на околната
среда.
изхвърляне на батерията
Вградената литиево-йонна (Li-ion) акумулаторна
батерия съдържа вещества, които замърсяват
околната среда. Винаги изваждайте батерията,
преди да изхвърлите уреда или да го предадете
в официален пункт за събиране. Изхвърляйте
батерията в официален пункт за събиране на
батерии. Ако имате проблеми при изваждане
на батерията, можете също да занесете уреда в
сервизен център на Philips. Там служителите ще
извадят батерията и ще я изхвърлят по начин,
опазващ околната среда.
Изваждайте батерията само ако е напълно
изтощена.
1
Извадете щепсела от контакта и щекера на
уреда от самобръсначката.
2
Оставете самобръсначката да работи,
докато спре, развийте двата винта в
отделението за косми и го свалете.
Български
23