Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 22

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

3
Развийте двата винта отзад на
самобръсначката и свалете задния капак на
корпуса.
4
Свалете страничните панели, като ги
издърпате навън от капсулования силов
блок.
5
Отвийте трите винта в капсулования силов
блок.
6
Отворете задния панел на капсулования
силов блок с отвертка.
7
Извадете батерията.
Внимавайте, планките на батерията са много
остри.
Не свързвайте самобръсначката към мрежата,
след като батерията е извадена.
гаранция и сервизно обслужване
Ако се нуждаете от сервизно обслужване или
информация или имате проблем, посетете
Интернет сайта на Philips на адрес
www.philips.com
или се обърнете към Центъра за
обслужване на потребители на Philips във вашата
Български
24