Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 23

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

страна (телефонния му номер ще намерите в
международната гаранционна карта). Ако във
вашата страна няма Център за обслужване на
потребители, обърнете се към местния търговец
на уреди на Philips.
гаранционни ограничения
Условията на международната гаранция не важат
за бръснещите глави (ножове и предпазители),
тъй като те подлежат на изхабяване.
Отстраняване на неизправности
1
Незадоволителна работа при бръснене.
Причина 1: бръснещите глави са замърсени.
Самобръсначката не е била плакната достатъчно
продължително или използваната вода не е била
достатъчно гореща.
,
Почистете старателно самобръсначката,
преди да продължите с бръсненето. Вж.
раздел “Почистване и поддръжка”.
Причина 2: дълги косми блокират бръснещите
глави.
,
Почистете ножовете и предпазителите с
включената в комплекта четчица. Вж. раздел
“Почистване и поддръжка”, точка “На всеки
шест месеца: бръснещи глави”.
Причина 3: бръснещите глави са повредени или
износени.
,
Сменете бръснещите глави. Вж. раздел
“Замяна”.
2
Самобръсначката не работи при натискане
на бутона включено/изключено.
Причина 1: батерията е изтощена.
,
Заредете батерията. Вж. раздел “Зареждане”.
Български
25