Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 24

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Причина 2: уредът не е свързан към
електрическата мрежа.
,
Включете щепсела за захранване в контакт.
3
Бръснещият блок е излязъл от
самобръсначката.
Бръснещият блок не е поставен правилно.
,
Ако бръснещият блок се е откачил
от самобръсначката, лесно можете да
го поставите обратно, като поставите
пантичката в жлеба на ръба на отделението
за косми и натиснете блока така, че да се
захване на място (с щракване).
Български
26