Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 26

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

-
Přístroj odpovídá mezinárodně schváleným
bezpečnostním předpisům IEC a může být
bezpečně čištěn pod tekoucí vodou.
Při použití horké vody buďte opatrní. Vždy předem
zkontrolujte, zda není voda příliš horká, abyste si
neopařili ruce.
-
Tento omývatelný holicí strojek není vhodný pro
holení ve sprše.
-
Neponořujte holicí strojek do vody.
-
Ze zásuvky ve spodní části přístroje může po
opláchnutí vytékat voda. To je zcela normální
a nehrozí žádné nebezpečí, neboť veškerá
elektronika holicího strojku je uzavřená ve
vodotěsné napájecí jednotce.
-
Hladina hluku: Lc = 59 dB (A)
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem
normám týkajícím se elektromagnetických polí
(EMP). Pokud je správně používán v souladu
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je
jeho použití podle dosud dostupných vědeckých
poznatků bezpečné.
nabíjení
Ujistěte se, že je před začátkem nabíjení přístroj
vypnutý.
Nabíjení trvá minimálně 8 hodin.
Můžete se samozřejmě též oholit i při vybitém
akumulátoru tak, že přístroj připojíte do sítě.
ČEština
28