Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 27

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

indikace nabíjení
nabíjení
,
Když začnete nabíjet prázdný holicí strojek,
rozsvítí se kontrolka nabíjení.
akumulátor plně nabit
,
Když je akumulátor plně nabit, začne blikat
kontrolka nabíjení.
Když odpojíte holicí strojek, kontrolka nabíjení
zhasne.
Doba holení bez sítě
Po nabití vydrží přístroj až 35 minut holení bez sítě.
nabíjení akumulátoru přístroje
Přístroj nabíjejte, když se jeho motorek zastaví nebo
když se zpomalí otáčky motorku.
1
Přístrojovou zástrčku zasuňte do holicího
strojku.
2
Napájecí zástrčku zasuňte do zásuvky.
3
Až bude akumulátor plně nabitý, odpojte
napájecí zástrčku ze síťové zásuvky a zástrčku
z holicího strojku.
Použití přístroje
Holení
1
Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí holicí strojek
zapněte.
Kontrolka napájení se rozsvítí, když motorek strojku
běží.
ČEština
29