Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 28

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

2
Rychle pohybujte holicími hlavami po pokožce,
provádějte přitom přímé i krouživé pohyby.
-
Pokud je pokožka suchá, dosáhnete při holení
nejlepších výsledků.
-
Mějte na paměti, že pokožka potřebuje 2 až 3
týdny na to, aby přivykla novému způsobu holení.
3
Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí holicí strojek
vypněte.
Kontrolka napájení se rozsvítí.
4
Vyčistěte strojek (viz kapitola Čištění a údržba).
5
Abyste předešli poškození holicích hlav, vždy
po použití nasaďte na holicí strojek ochranný
kryt.
Zastřihování
Zastřihovač slouží k úpravě postranních partií a
knírku.
1
Otevřete zastřihovač zatlačením pojistky
směrem dolů.
Zastřihovač lze aktivovat, i když je motor v chodu.
2
Zavřete zastřihovač (ozve se zaklapnutí).
Čištění a údržba
Pravidelné čištění zajistí lepší výsledky při holení.
ČEština
30