Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 29

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Při použití horké vody buďte opatrní. Vždy předem
zkontrolujte, zda není voda příliš horká, abyste si
neopařili ruce.
Poznámka: Po opláchnutí přístroje může ze zásuvky ve
spodní části vytékat voda. To je normální jev a nehrozí
žádné nebezpečí.
Denně: holicí jednotka a komora pro
odstřižené vousy
1
Vypněte holicí strojek, vyjměte napájecí
zástrčku ze síťové zásuvky a vyjměte
přístrojovou zástrčku z holicího strojku.
2
Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí
jednotku.
3
Myjte nějakou dobu holicí jednotku a prostor
pro shromažďování oholených vousů pod
tekoucí horkou vodou.
,
Dbejte na to, abyste vyčistili vnitřní i vnější
stranu holicí jednotky.
4
Holicí jednotku uzavřete a vytřepejte
přebytečnou vodu.
Holicí jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo jinou
tkaninou, vyvarujete se tak poškození holicích hlav.
5
Opět otevřete holicí jednotku a nechte
otevřený přístroj zcela uschnout.
Komoru pro odstřižené vousy můžete vyčistit také
bez použití vody přiloženým kartáčkem.
ČEština
31