Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 30

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

každých šest měsíců: holicí hlavy
1
Otevřete holicí jednotku, otočte pojistku
směrem doleva (1) a vyjměte přídržný rámeček
(2).
2
Vyčistěte korunky i nožové věnce holicích hlav
přiloženým kartáčkem.
Čistěte vždy pouze jednu holicí hlavu (korunku a
nožový věnec) a vložte oboje zpět do holicí hlavice
dříve, než vyjmete další holicí hlavu. Pokud byste do
některé korunky vložili jiný nožový věnec, trvalo by
týdny než by se nožový věnec v jiné korunce zaběhl
a v té době by výsledek holení nebyl uspokojivý.
3
Vložte holicí hlavy zpět do holicí jednotky.
Umístěte přídržný rámeček zpět do holicí
jednotky a otočte pojistku směrem doprava.
4
Holicí jednotku uzavřete.
Zastřihovač
Zastřihovač vyčistěte po každém použití.
1
Vypněte holicí strojek, vyjměte napájecí
zástrčku ze síťové zásuvky a vyjměte
přístrojovou zástrčku z holicího strojku.
2
Zastřihovač čistěte přiloženým kartáčkem.
3
Na lišty zastřihovače kápněte každých šest
měsíců kapku oleje na šicí stroje.
ČEština
32