Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 31

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

skladování
,
Nasaďte na holicí strojek ochranný kryt, abyste
předešli poškození holicích hlav.
výměna
,
Pro optimální výsledky holení vyměňte holicí
hlavy každé dva roky.
Poškozené nebo opotřebované holicí hlavy vyměňte
pouze za holicí hlavy HQ8 Philips.
Poznámka: Pro zajištění optimálního výkonu dbejte
na to, aby nedošlo k záměně nožových nástavců a
korunek.
1
Vypněte holicí strojek, vyjměte napájecí
zástrčku ze síťové zásuvky a vyjměte
přístrojovou zástrčku z holicího strojku.
2
Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí
jednotku.
3
Otočte pojistku směrem doleva (1) a vyjměte
přídržný rámeček (2).
4
Vyměňte staré holicí hlavy za nové. Umístěte
přídržný rámeček zpět do holicí jednotky a
otočte pojistku směrem doprava.
Přesvědčte se, že holicí hlavy přesně zapadly na svá
místa.
5
Holicí jednotku uzavřete.
ČEština
33