Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 32

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Příslušenství
Lze zakoupit následující příslušenství:
-
Napájecí zástrčka HQ8500/HQ8000.
-
Holicí hlavy Philips HQ8.
-
Čisticí sprej na holicí hlavy Philips HQ110.
-
Kabel do automobilu HQ8010.
Životní prostředí
-
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného
komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrny
určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní
prostředí.
likvidace akumulátoru
Vestavěný lithium-iontový (Li-ion) akumulátor
obsahuje látky, které mohou škodit životnímu
prostředí. Před likvidací přístroje nebo odevzdáním
na oficiálním sběrném místě z něj vždy vyjměte
akumulátor. Akumulátor odevzdejte na oficiálním
sběrném místě pro akumulátory. Nedaří-li se vám
akumulátor vyjmout, můžete přístroj zanést do
servisního střediska společnosti Philips. Zaměstnanci
centra akumulátor vyjmou a zajistí jeho bezpečnou
likvidaci.
Akumulátory vyjměte jen když jsou ve zcela
vybitém stavu.
1
Vytáhněte napájecí zástrčku ze síťové zásuvky
a vyjměte též zástrčku z přístroje.
ČEština
34