Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 34

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Záruka a servis
Pokud budete potřebovat servis, informace nebo
pokud dojde k potížím, navštivte webovou stránku
společnosti Philips
www.philips.com
nebo se
obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti
Philips ve své zemi (telefonní číslo na střediska
najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se
ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází,
můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků
Philips.
omezení záruky
Na holicí hlavy (nožové věnce a ochranné korunky)
se nevztahují podmínky mezinárodní záruky, neboť
podléhají opotřebení.
odstraňování problémů
1
Snížená účinnost holení.
Příčina 1: holicí hlavy jsou znečištěné. Strojek byl
opláchnut pouze po krátkou dobu, použitá voda
nebyla dostatečně horká.
,
Než budete pokračovat v holení, přístroj
důkladně vyčistěte. Viz kapitola ‚Čištění a údržba‘.
Příčina 2: holicí hlavy jsou blokovány dlouhými vousy.
,
Korunky a nožové věnce holicích hlav vyčistěte
přiloženým kartáčkem. Viz kapitola Čištění a
údržba, oddíl Každých šest měsíců: holicí hlavy.
Příčina 3: holicí hlavy jsou opotřebeny nebo
poškozeny.
,
Vyměňte holicí hlavy. Viz kapitola Výměna dílů.
2
Přístroj po stisknutí spínače/vypínače nepracuje.
Příčina 1: akumulátor je vybitý.
,
Nabijte akumulátor. Viz kapitola Nabíjení
akumulátoru.
Příčina 2: přístroj není připojen k síti.
ČEština
36