Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 36

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

38
sissejuhatus
Õnnitleme teid ostu puhul ning teretulemast
kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe
tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode
veebilehel www.philips.com/welcome.
tähelepanu
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt
kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.
-
Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete
puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste kui
ka teadmiste puudumise tõttu, välja arvatud nende
ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul või kui
neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad
juhiseid.
-
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
-
Kasutage ainult kaasasolevat toitepistikut.
-
Toitepistik muundab 100–240 voldise pinge trafo
abil ohutuks 24-voldiseks pingeks.
-
Pistikus on voolumuundur. Ärge lõigake seda ära,
et asendada teise pistikuga, see võib põhjustada
ohtlikke olukordi.
-
Ärge kasutage vigastatud toitepistikut.
-
Kui toitepistik on vigastatud, vahetage see ohtlike
olukordade vältimiseks alati originaalpistiku vastu.
-
Toitepistik ei tohi märjaks saada.
-
Laadige ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 5
°C kuni 35 °C.
-
Võtke alati pistik pistikupesast välja enne pardli
kraani all pesemist.
-
Seade vastab rahvusvaheliselt tunnustatud IEC
ohutusnormidele ja seda võib pesta voolava vee
all.
EEsti