Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 37

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Olge tulise veega ettevaatlik. Kontrollige, et vesi ei
oleks liiga tuline, vastasel korral võite põletushaavu
saada.
-
Pardel on küll veekindel, kuid seda ei tohi kasutada
duši all.
-
Hoidke pardlit veest eemal.
-
Vett võib seadme pistikupesast loputamise ajal
välja tilkuda. See on normaalne ega ole ohtlik, sest
kogu elektroonika on toiteallika sisse pardlisse
hermeetiliselt suletud.
-
Müratase: Lc = 59 dB(A)
Elektromagnetväljad (EMv)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi
välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet
käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile
vastavalt, on seadet tänapäeval käibelolevate
teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
laadimine
Enne kui hakkate seda laadima, veenduge, et seade
oleks välja lülitatud.
Laadimiseks kulub vähemalt 8 tundi.
Te võite raseerida ka laadimata pardliga, kui ühendate
selle vooluvõrguga.
laadimise indikaator
laadimine
,
Kui hakkate tühja pardlit laadima, siis hakkab
laadimise märgutuli põlema.
aku on täis laetud
,
Kui aku on täiesti täis laetud, hakkab laadimise
märgutuli vilkuma.
EEsti
39