Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 38

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Kui võtate pardli pistiku elektrivõrgu pesast välja,
kustub laadimise märgutuli.
raseerimisaeg juhtmeta režiimis
Pärast laadimist võite pardlit juhtmeta kasutada 35
min jooksul.
seadme laadimine
Laadige seadet, kui mootor seiskub või hakkab
aeglasemalt tööle.
1
Ühendage toitejuhtme pistik pardliga.
2
Ühendage võrgupistik pistikupessa.
3
Kui aku on täis laetud, eemaldage võrgupistik
pistikupesast ja seadme pistik pardli küljest.
seadme kasutamine
raseerimine
1
Pardli sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lüliti
nupule.
Kui mootor töötab, siis süttib märgutuli “Toide sees”.
2
Liigutage lõikepead mööda nahka nii sirgete, kui
ka ringikujuliste liigutustega.
-
Parima tulemuse saate siis, kui raseerite kuiva
nahka.
-
Teie nahal võib Philips süsteemiga harjumiseks
kuluda 2-3 nädalat.
3
Pardli väljalülimiseks vajutage üks kord sisse-
välja nupule.
Märgutuli “Toide sees” kustub.
4
Puhastage pardel (vt „Puhastamine ja hooldus”).
EEsti
40