Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 43

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

keskkond
-
Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi
hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks
ametlikku kogumispunkti viia. See on vajalik
keskkonna säästmiseks.
akude hävitamine
Seadmesse sisseehitatud laetav liitium-ioon (Li-
ion) aku sisaldab keskkonda saastavaid aineid.
Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikus
kogumispunktis käitlemist peate alati aku seadmest
eemaldama. Akud tuleb utiliseerimiseks viia ametlikku
akude kogumispunkti. Kui te ei suuda akut ise
eemaldada, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse
viia. Selle keskuse personal eemaldab seadmest aku
ja utiliseerib selle keskkonda ohustamata.
Eemaldage seadmest vaid täiesti tühi aku.
1
Eemaldage võrgupistik seina pistikupesast ja
seadme toitepistik seadmest.
2
Laske pardlil seiskumiseni töötada, keerake lahti
juuksekambri kaks kruvi ja eemaldage see.
3
Keerake kaks pardli tagapool asuvat kruvi lahti
ja eemaldage korpuse tagumine paneel.
EEsti
45