Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 45

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

veaotsing
1
Habemeajamistulemus ei rahulda teid.
Põhjus 1: lõikepead on umbes. Pardleid pole piisavalt
kaua ega piisavalt kuumas vees pestud.
,
Enne raseerimise jätkamist puhastage pardlit
põhjalikult. Vt „Puhastamine ja hooldamine“.
Põhjus 2: pikad karvad on ummistanud lõikpea.
,
Puhastage terad ja võred kaasasoleva harjaga.
Vt „Puhastamine ja hooldus“, lõik „Iga kuue kuu
tagant: lõiketerad“.
Põhjus 3: lõikepead on vigastatud või kulunud.
,
Vahetage lõikepead. Vt „Lõikepea vahetamine“.
2
Pardel ei tööta, kui sisse/välja nuppu on alla
vajutatud.
Põhjus 1: aku on tühi.
,
Laadige aku. Vt „Laadimine“.
Põhjus 2: seade ei ole vooluvõrku korralikult
ühendatud.
,
Ühendage võrgupistik pistikupessa.
3
Pardlipea on tulnud pardlist lahti.
Pardlipea ei ole korralikult kohale pandud.
,
Kui pardlipea on pardli küljest lahti tulnud, pange
see tagasi karvakambri välisserval olevasse
õnarusse ja lükake tagasi oma kohale (klõpsatus).
EEsti
47