Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 46

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

48
uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako
biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka
Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.
com/welcome.
važno
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute
za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.
-
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u
korištenje aparata.
-
Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi
igrala s aparatom.
-
Koristite samo adapter za napajanje koji se
isporučuje s aparatom.
-
Adapter za napajanje pretvara napon od 100
- 240 V u sigurni niski napon manji od 24 V.
-
Adapter za napajanje sadrži transformator.
Nemojte odrezati adapter za napajanje i zamijeniti
ga drugim adapterom jer je to opasno.
-
Nemojte koristiti oštećen adapter za napajanje.
-
Ako je adapter za napajanje oštećen, uvijek ga
zamijenite originalnim kako biste izbjegli opasne
situacije.
-
Pazite da se adapter za napajanje ne smoči.
-
Aparat punite i odlažite na temperaturi između
5°C i 35°C.
-
Uvijek izvucite mrežni kabel prije pranja aparata
pod mlazom vode.
Hrvatski