Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 48

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

indikatori punjenja
Punjenje
,
Kada počnete puniti prazni aparat, pali se
kontrolna lampica.
Baterija je potpuno napunjena
,
Kad se baterija potpuno napuni, kontrolna
lampica počinje svijetliti.
Kada isključite aparat iz napajanja, kontrolna lampica
se gasi.
vrijeme brijanja bez kabela za napajanje
Nakon punjenja, aparat možete koristiti do 35
minuta bez priključivanja na napajanje.
Punjenje aparata
Punite aparat kada se motor zaustavi ili počne raditi
sporije.
1
Umetnite utikač u aparat za brijanje.
2
Adapter za napajanje priključite u zidnu
utičnicu.
3
Kada se baterija potpuno napuni, izvadite
adapter za napajanje iz zidne utičnice, a utikač
iz aparata.
korištenje aparata
Brijanje
1
Jednom pritisnite gumb za uključivanje/
isključivanje kako biste uključili aparat za
brijanje.
Indikatori napajanja se pale, što znači da motor radi.
Hrvatski
50