Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 52

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

spremanje
,
Stavite zaštitni poklopac na aparat kako biste
spriječili oštećenja glava za brijanje.
Zamjena dijelova
,
Glave za brijanje mijenjajte svake dvije godine
kako biste postigli optimalne rezultate brijanja.
Oštećene ili istrošene glave za brijanje zamijenite
isključivo Philips HQ8 glavama za brijanje.
Napomena: Pazite da ne pomiješate rezače i štitnike
kako biste osigurali optimalne rezultate brijanja.
1
Isključite aparat za brijanje, izvadite adapter za
napajanje iz zidne utičnice, a utikač iz aparata.
2
Pritisnite gumb za otpuštanje kako biste
otvorili jedinicu za brijanje.
3
Okrenite kvačicu za zaključavanje u smjeru
obrnutom od smjera kazaljke na satu (1) i
izvadite okvir za pričvršćivanje (2).
4
Izvadite stare glave za brijanje iz jedinice
za brijanje i stavite nove. Vratite okvir za
pričvršćivanje u jedinicu za brijanje i okrenite
kvačicu za zaključavanje u smjeru kazaljke na
satu.
Pazite da zupci glava za brijanje točno odgovaraju
utorima.
5
Zatvorite jedinicu za brijanje.
Hrvatski
54