Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 53

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Dodatni pribor
Dostupan je sljedeći dodatni pribor:
-
Adapter za napajanje HQ8500/HQ8000.
-
Glave za brijanje HQ8 Philips.
-
Sredstvo za čišćenje glave za brijanje Philips
HQ110.
-
Kabel za korištenje u automobilu HQ8010.
Zaštita okoliša
-
Aparat koji se više ne može koristiti nemojte
odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva,
nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na
recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.
odlaganje baterija
Ugrađena litij-ionska (Li-ion) baterija s mogućnošću
punjenja sadrži tvari štetne za okoliš. Uvijek izvadite
bateriju prije odlaganja aparata u otpad i predaje
na službenom mjestu za sakupljanje otpada. Bateriju
predajte na službenom mjestu za odlaganje baterija.
Ako imate problema prilikom vađenja baterije,
možete odnijeti aparat u ovlašteni Philips servisni
centar, gdje će izvaditi bateriju umjesto vas i odložiti
je na ekološki prihvatljivom odlagalištu.
Bateriju izvadite samo ako je potpuno prazna.
1
Izvadite adapter za napajanje iz zidne utičnice, a
utikač iz aparata.
Hrvatski
55