Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 55

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Jamstvo i servis
U slučaju da vam je potreban servis ili informacija
ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke
Philips,
www.philips.com
, ili se obratite centru za
korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona
nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi
ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom
prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
ograničenja jamstva
Uvjeti međunarodnog jamstva ne pokrivaju glave
za brijanje (rezače i štitnike) jer su one podložne
trošenju.
rješavanje problema
1
Smanjena učinkovitost brijanja.
Uzrok 1: glave za brijanje su prljave. Aparat nije
dobro ispran pod mlazom vode ili voda nije bila
dovoljno vruća.
,
Temeljito očistite aparat za brijanje prije nego
što nastavite s brijanjem. Vidi poglavlje ‘Čišćenje i
održavanje’.
Uzrok 2: dulje dlačice blokiraju glave za brijanje.
,
Očistite rezače i štitnike priloženom četkicom.
Vidi poglavlje ‘Čišćenje i održavanje’, odjeljak
‘Svakih 6 mjeseci: glave za brijanje’.
Uzrok 3: glave za brijanje su oštećene ili istrošene.
,
Zamijenite glave za brijanje. Vidi poglavlje
‘Zamjena’.
2
Aparat za brijanje ne radi kada pritisnete gumb
on/off (uključeno/isključeno).
Uzrok 1: baterija je prazna.
,
Napunite bateriju. Vidi poglavlje ‘Punjenje’.
Uzrok 2: aparat nije priključen na mrežno napajanje.
,
Adapter za napajanje priključite u zidnu utičnicu.
Hrvatski
57