Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 68

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

70
кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және
Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips
компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен
пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/
welcome веб-бетіне тіркеңіз.
Маңызды
Құралды қолданбастан бұрын осы пайдаланушы
нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны
келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.
-
Бұл құрал физикалық, сезімталдық немесе
ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың
(оның ішінде балалар), тәжірибесі және білімі
жоқ адамдардың қолдануына арналмаған,
олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам
оларға жетекшілік етіп, құралды қалай қолдану
керектігін түсіндіруі тиіс.
-
Балаларды бақылап, олардың құралмен
ойнамауын қадағалаңыз.
-
Тек осыған қосымша берілген адапторды ғана
қолданыңыз.
-
Адаптор 100-240 вольтті 24 вольттен төмен
қауіпсіз вольтажға алмастырады.
-
Адапторда трансформатор бар. Адапторды
кесіп алып тастап, оның орнына басқа шанышқы
қоюға болмайды, себебі бұл өте қауіпті жағдай
туғызады.
-
Зақымдалған адапторды қолдануға болмайды.
-
Егер адаптор зақымдалған болса, қауіпті жағдай
туғызбас үшін, оны тек тұпнұсқалық түрімен
ғана ауыстырған жөн.
-
Адаптордың суланбағандығына көңіл бөліңіз.
-
Ұстараны 5°C және 35°C аралығында ғана
зарядтаңыз және сақтаңыз.
ҚазаҚша