Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 75

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

1
Құралды өшіріңіз, адапторды розеткадан
суырып алып, тоқ сымын құралдан
ажыратыңыз.
2
Босататын түймені басып, қыратын ұстара
бөлігін ашыңыз.
3
Бекітпені сағат бағытына қарсы бұрап, (1),
қорғаушы жақтауын алыңыз (2).
4
Қыратын бастарын алып тастап, жаңа
бастарды ұстараның қыратын бөлігіне
орнатыңыз. Қорғаушы жақтауын ұстараның
қыратын бөлігіне қайтадан орнатыңыз.
Ұстараның қыратын басының томпиып тұрған
бөлігі тесікшеге дәлме дәл түсуі тиіс.
5
Қыратын бөлікті жабыңыз.
Құрал-саймандар
Мына құрал-саймандар қамтамасыз етіледі:
-
HQ8500, HQ8000 адапторы.
-
HQ8 Philips Қыратын Бастар.
-
HQ110 Philips Қыратын Бастарды тазалайтын
спрей.
-
HQ8010 көлік тоқ сымы.
Қоршаған орта
-
Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан
кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға
болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы
жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына
өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған айналаны сақтауға
себіңізді тигізесіз.
ҚазаҚша
77