Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 80

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

-
Šis prietaisas atitinka tarptautinius IEC saugos
reikalavimus ir jį galima saugiai plauti po tekančiu
vandeniu.
Būkite atsargūs su karštu vandeniu. Visada patikrinkite,
ar vanduo nėra per karštas, kad nenusiplikytumėte
rankų.
-
Šia plaunama barzdaskute negalima skustis duše.
-
Neįmerkite barzdaskutės į vandenį.
-
Kai skalaujate barzdaskutę, iš lizdo, esančio
prietaiso apačioje, gali tekėti vanduo. Tai normalu
ir nepavojinga, nes visa elektronika yra uždaryta
sandariame apvalkale barzdaskutės viduje.
-
Triukšmo lygis: Lc = 59 dB(A)
Elektromagnetiniai laukai (EMl)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių
laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant
prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus
nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija,
jį yra saugu naudoti.
Įkrovimas
Prieš pradėdami krauti prietaisą, patikrinkite, ar jis yra
išjungtas.
Įkrovimas trunka apie 8 valandas.
Galite skustis ir neįkrovę barzdaskutės, o įjungę ją į
elektros tinklą.
liEtuviškai
82