Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 81

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

Įkrovimo rodmenys
Įkrovimas
,
Pradėjus krauti išeikvotą barzdaskutės bateriją,
užsidega įkrovimo lemputė.
visiškai įkrauta baterija
,
Visiškai įkrovus akumuliatorių, įkrovos lemputė
pradeda blyksėti.
Barzdaskutę atjungus, įkrovimo lemputė užgęsta.
skutimasis be laido
Įkrovus, skustis barzdaskute be laido galima iki 35
minučių.
Prietaiso įkrovimas
Prietaisą įkraukite, kai varikliukas sustoja arba
pradeda veikti lėčiau.
1
Įkiškite prietaiso kištuką į barzdaskutę.
2
Įkiškite maitinimo laido kištuką į sieninį el. lizdą.
3
Kai akumuliatorius visiškai įsikraus, prietaisą
išjunkite iš sieninio el. lizdo, o iš barzdaskutės
ištraukite kištuką.
Prietaiso naudojimas
skutimas
1
Barzdaskutę įjunkite vieną kartą paspausdami
įjungimo / išjungimo mygtuką.
Maitinimo lemputė užsidega, rodydama, kad
varikliukas veikia.
liEtuviškai
83